سامانه تعیین سطح آنلاین زبان آموزان  :

 

شما می توانید با راه اندازی این سرویس تحت وب کلیه امور مربوط به برگزاری آزمون (به صورت تستی و تشریحی) و تعیین سطح زبان آموزان ، تعیین وقت جهت مصاحبه و پرداخت توسط متقاضی را از طریق درگاه بانکی به صورت الکترونیکی و آنلاین راه اندازی کنید.

 

 

قابلیت های سامانه تعیین سطح آنلاین زبان آموزان :

     

o        کاهش هزینه برگزاری آزمون برای آموزشگاه

o        کاهش هزینه رفت و آمد برای زبان آموزان

o        امکان پرداخت به صورت الکترونیک

o        امکان جذب زبان آموزان از سراسر کشور جهت یادگیری الکترونیکی زبانآخرین تغییر: Sunday، 11 December 2016، 10:51 AM