کارتهای شناسایی هوشمند  :


کارت های شناسایی هوشمند زبان آموزان، مبتنی بر تکنولوژی RFID  است که دارای حافظه با قابلیت خواندن و نوشتن می باشد.

مشخصات زبان آموزان در تراشه این کارت های هوشمند ذخیره شده و با استفاده از آن ثبت نام شاگرد در هر دوره و حضور و غیاب زبان آموزان به راحتی در کمترین زمان ممکن و با دقت بالا انجام می پذیرد.

 

 

 

قابلیت های کارتهای شناسایی هوشمند :

o        امکان چاپ عکس و مشخصات زبان آموز بر روی کارت

o        امکان اختصاص کارت شناسایی هوشمند به زبان آموزان جهت ثبت اتوماتیک حضور و غیاب    

o        امکان اختصاص کارت شناسایی هوشمند به پرسنل جهت ثبت اتوماتیک حضور و غیاب

o        صرفه اقتصادی بالا برای موسسه شما
 


آخرین تغییر: Saturday، 5 November 2016، 9:16 AM